LOGO - Prywatne Przedszkole Montessori Samodzielny Maluch

Prywatne Przedszkole Montessori Samodzielny Maluch


Przedszkola Prywatne
Dane teleadresowe:
  • adres:Aliny 9
  • miejscowość:31-417 Kraków
  • województwo:małopolskie
  • telefon:601-339-717
  • telefon:12 417 19 52
  • www:www.montessori-krakow.pl

Fotografie

Zdjęcie 1 - Prywatne Przedszkole Montessori Samodzielny Maluch     

Opis obiektu

Przedszkole Montessori Samodzielny Maluch o profilu językowo-artystycznym realizuje program dydaktyczno-wychowawczy oparty na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori.

Celem tej placówki jest wszechstronny rozwój dziecka ze zwróceniem uwagi na jego indywidualne potrzeby. Praca odbywa się w myśl głównej idei koncepcji Marii Montessori : "Pomóż mi zrobić to samemu".

Dzieci rozwijają się pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej z przygotowaniem w zakresie pedagogiki Montessori. Przedszkole znajduje się w domu z ogrodem w cichej, spokojnej okolicy na obrzeżach Śródmieścia Krakowa w pobliżu Parku Wodnego. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat. Przedszkole działa od 15 września 2011 roku.

Główne cele programu przedszkola Montessori Samodzielny Maluch, nawiązujące bezpośrednio do założeń pedagogiki Marii Montessori, są następujące:

* zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji,
* budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
* rozwijanie samodzielności i koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka,
* poznawanie świata na podstawie doświadczenia i eksperymentowania,
* zdobywanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny,
* doskonalenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia,
* budzenie zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społeczno-kulturową i techniczną,
* poznawanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość,
* wyrażanie twórczej postawy w różnych formach dziecięcej ekspresji,
* wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
* angażowanie rodziny dziecka do współpracy w Jego wychowaniu.

W działaniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych stosowane są głównie elementy pedagogiki Marii Montessori, wzbogacone o ofertę zajęć i zabaw organizowanych dla dzieci na terenie przedszkola i poza nim, m.in.:

zajęcia językowe:

nauka języka angielskiego w czasie podstawowych zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie dnia (prowadzona przez nauczycielki),

zajęcia artystyczne:

lepienie z gliny,
warsztaty z krakowskimi artystami.

zajęcia ruchowe:

logorytmika, która jest połączeniem zajęć logopedycznych z rytmiką (muzyka i ruch).
Gimnastyka korekcyjna odbywa się raz w tygodniu w dwóch grupach (zajęcia 30-minutowe).

Ponadto w pracy z dziećmi stosowane są ćwiczenia "Gimnastyki Mózgu" opracowane przez Paul‘a Dennisona. Jest to metoda ożywienia i aktywizacji naturalnych mechanizmów pracy mózgu poprzez ruch fizyczny ciała. Wykorzystując dziecięce zamiłowanie do ruchu w połączeniu z odpowiednio dobranymi, prostymi ćwiczeniami, które są możliwe do wykonania w każdych warunkach, można dziecku ułatwić komunikowanie, usprawnić pracę zmysłów, zwiększyć motywację do działania i wzmocnić poczucie własnej wartości.

Priorytetową kwestią w wychowaniu i edukacji przedszkolaków jest też nawiązanie pozytywnych i opartych na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy relacji z rodzinami wychowanków. Rodzice biorą udział w życiu przedszkola poprzez codzienny kontakt z wychowawcami. Aktywne uczestnictwo rodziny w uroczystościach okolicznościowych, odbywających się na terenie placówki, przyczynia się do budowania więzi zarówno między dziećmi a rodzicami, jak również między rodzicami a przedszkolem.

Jesteśmy też w stanie zorganizować naukę jazdy konnej w pobliskiej stadninie koni.

Oferta

Przedszkole jest otwarte przez 11 miesięcy w roku, z wyłączeniem jednego z miesięcy wakacyjnych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 17:00.

Plan Dnia:
7:30-10:00 praca indywidualna z materiałami Montessori, w tym codziennie w języku angielskim
10:00-10:30 zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia poranne, ćwiczenia ciszy
10:30-11:00 drugie śniadanie
11:00-12:30 zajęcia programowe w grupach, zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki
12:30-13:15 obiad
13:15-14:00 odpoczynek poobiedni: słuchanie opowiadań, oglądanie książeczek, słuchanie muzyki, dla chętnych leżakowanie
14:00-15:15 zajęcia dowolnie wybrane przez dzieci
15:15-15:30 podwieczorek
15:30-17:00 zabawy dowolne w kącikach zainteresowań i w ogrodzie oraz zajęcia dodatkowe

Podstawa programowa jest realizowana w trakcie całego dnia.

Zajęcia:

Praca indywidualna z materiałami Montessori: nauczyciel pokazuje dziecku w jaki sposób posługiwać się samodzielnie wybranymi pomocami. Dziecko obserwuje pokaz i powtarza czynność ćwicząc określone umiejętności. Poznając kolejne materiały znajdujące się w sali zajęć dziecko uczy się dokonywać wyboru, staje się samodzielne, nabiera umiejętności współdziałania w grupie, czekania na swoją kolej, pomocy innym dzieciom, rozwija indywidualne zainteresowania i możliwości. W ten sposób jest realizowany program dostosowany do możliwości każdego dziecka, ponieważ materiały Montessori mają także własności diagnozujące i stymulujące jego rozwój.

Zajęcia grupowe: prowadzone są przez nauczyciela z całą grupą dzieci. W grupach mieszanych wiekowo nauczyciel przygotowuje je tak, aby i starsze i młodsze dzieci korzystały z tych zajęć w jak największym stopniu. Zajęcia te mają na celu usystematyzować wiedzę i umiejętności dzieci zdobyte w czasie pracy indywidualnej, a także przygotować dzieci do funkcjonowania w naszej rzeczywistości oświatowej, czyli zarówno w szkole prowadzonej systemem tradycyjnym , jak i montessoriańskim.

Zajęcia obejmują edukację artystyczną: muzykę i plastykę obecną na co dzień, a także codzienne zabawy i ćwiczenia w języku angielskim.
W naszej ofercie zajęcia prowadzą nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Zajęcia dodatkowe: j. angielski – prowadzone przez firmę językową,

Cennik:
wpisowe - wysokość jednego czesnego płatna jednorazowo przy zapisie dziecka,
czesne - 630 PLN płatne z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca,
opłata za wyżywienie - obejmuje obiad i podwieczorek. Drugie śniadanie dzieci przynoszą do przedszkola z domu.

Słowa kluczowe

Samodzielny Maluch Kraków Małopolskie, Przedszkole niepubliczne Kraków Małopolskie, Przedszkole prywatne Kraków, Przedszkole Kraków Małopolskie, opieka nad dziećmi Kraków Małopolskie, opieka w przedszkolu Kraków, dobre przedszkole Kraków Małopolskie, Bożena Lipnicka Kraków Małopolskie, prywatne przedszkole Bożena Lipnicka Kraków Małopolskie, Przedszkole Montessori Kraków, Przedszkole Montessori SAMODZIELNY MALUCH Kraków,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)